Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Tất cả các thông tin cá nhân được thu thập, lưu giữ và quản lý bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác cảng Đầu tư Đà Nẵng (AHT) đều được sự chấp thuận của khách hàng và tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan.

- Các văn bản pháp luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân thực hiện bởi các tổ chức công khai thể hiện các tiêu chuẩn xử lý thông tin cá nhân. AHT thu thập, lưu giữ và xử lý các thông tin cá nhân thu được theo cách thức cho phép những tiến trình thực hiện công việc công khai đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân.

Bảo đảm quyền riêng tư cho người sử dụng Trang chủ hành khách quốc tế Đà Nẵng
AHT quan tâm rất nhiều đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng trang chủ (www.danangairportterminal.vn), và do đó thu thập thông tin tối thiểu và đang áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ thông tin cá nhân do người sử dụng cung cấp.

 

Tự động thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân
Các thông tin sau được tự động thu thập và lưu trữ khi sử dụng trang chủ của Cảng Quốc tế Đà Nẵng
- Tên miền máy chủ Internet và trang web được sử dụng làm cổng thông tin truy cập trang web của chúng tôi
- Loại trình duyệt của người dùng và hệ điều hành
- Thời gian thăm

Sử dụng Cookies
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie bao gồm những thông tin mà trang web chuyển đến ổ cứng của máy tính hoặc bộ nhớ của trình duyệt để lưu trữ hồ sơ. Chúng phục vụ cho việc sắp xếp nội dung và cách bố trí trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi nhận ra những máy tính hoặc các thiết bị khác đã truy cập vào các trang web của chúng tôi trước đây. Chúng cũng cho phép trang web của chúng tôi nhớ các sở thích của bạn, qua đó giúp chúng tôi nâng cao khả năng sử dụng và hiệu quả của trang web đồng thời tăng trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng. Để cung cấp cho người dùng các dịch vụ tốt hơn, trang chủ AHT sử dụng 'cookies' để lưu trữ thông tin người dùng để sử dụng sau này. Xin lưu ý rằng thông tin này có thể được giải phóng theo yêu cầu của pháp luật.

Liên lạc hoặc Phản hồi
Khi bạn điền vào biểu mẫu "CONTACT US", chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được gửi trong biểu mẫu chỉ để trả lời thư của bạn. Thông tin cá nhân này sẽ không được giữ lâu hơn mức cần thiết và sẽ bị xóa khi yêu cầu phản hồi được đáp ứng.

 

Hãy lưu ý những điều sau đây khi lựa chọn phương pháp truyền thông
- Các mục nhập của người dùng trong trang chủ của chúng tôi có thể được truy vấn và đọc bởi những người khác.
- Các mục nhập của người dùng có thể được chia sẻ với các bên khác khi được yêu cầu và phù hợp với các luật có liên quan và cũng có thể được sử dụng làm thông tin cho
   Thực hiện các công việc có liên quan và phát triển chính sách.
- Ngoài ra, thông tin này có thể được chia sẻ với các tổ chức khác hoặc cung cấp khi cần thiết.

Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ trang chủ của mình thông qua các nỗ lực quản lý và kỹ thuật, tuy nhiên, vui lòng tránh nhập các thông tin nhạy cảm có thể gây ra vấn đề khi sự riêng tư bị xâm phạm.

Các biện pháp bảo mật do Website thực hiện
Để đảm bảo an toàn cho trang chủ của chúng tôi và để duy trì dịch vụ liên tục, AHT không chỉ giám sát lưu lượng mạng mà còn vận hành nhiều chương trình khác nhau để phát hiện những nỗ lực để thay đổi thông tin bất hợp pháp.

 

Trang web liên kết trang web
Khi nhấp chuột vào các liên kết hoặc biểu ngữ được tìm thấy trên trang chủ của Danang International Terminal và truy cập vào một trang hoặc trang khác, chính sách bảo đảm quyền riêng tư của Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng sẽ không còn áp dụng và thay vào đó sẽ áp dụng chính sách của trang web mới. Chúng tôi khuyến khích người dùng xem lại chính sách bảo mật của từng trang web đã truy cập trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.