* Thông tin mới nhất Cập nhật lần cuối vào: 20 Tháng Tư, 2024, {{flightCtr.date | date: 'H:mm:ss' : '+7'}} (Giờ Vietnam GMT+7) Tải lại

Kế hoạch/ Cập nhật Cập nhật Đến/ Hãng hàng không/ Mã chuyến bay Hãng hàng không Mã chuyến bay Giờ mở quầy Quầy thủ tục/ Cửa ra tàu bay Cửa ra tàu bay Trạng thái
20 Tháng Tư, 2024, {{flightCtr.date | date: 'H:mm:ss' : '+7'}} (Giờ Vietnam GMT+7)
Hiển thị danh sách chuyến bay sớm hơn

Rất tiếc, không tìm thấy hồ sơ bay về giữa {{flightCtr.RangeTime[flightCtr.currentTimeIndexLaterActive][0] + '-' + flightCtr.RangeTime[flightCtr.currentTimeIndexLaterActive][1]}}.
Vui lòng kiểm tra cụm từ tìm kiếm của bạn hoặc tìm kiếm tất cả thời gian hoặc chuyến bay đến.
Nếu bạn đang tìm thông tin hàng không (ví dụ: số điện thoại liên lạc), vui lòng nhấp vào google.com .
Nếu bạn cần trợ giúp thêm, hãy liên hệ với chúng tôi theo số (+84-236) 3837878.

Hiển thị danh sách chuyến bay trễ hơn

Từ chối

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo thông tin được cung cấp là chính xác. Ngày tháng, thời gian và các chi tiết khác được thể hiện trong các bảng có thể, bất cứ lúc nào, được thay đổi mà không cần thông báo. Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng và các đối tác liên quan, nhân viên hoặc nhà thầu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác và do đó không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào. Người sử dụng nên được tư vấn trực tiếp từ các hãng hàng không trước khi đi du lịch.