Hãng hàng không  
Các tùy chọn đăng ký khác  
x
 • Đăng kí trên internet

  Đăng ký trực tuyến lên đến 48 giờ trước chuyến bay của bạn

 • Đăng ký di động

  Đăng ký qua điện thoại di động của bạn. Tải xuống và lưu giữ thẻ lên máy bay di động của bạn trên điện thoại của bạn.

 • Đăng kí theo nhóm

  Hãng hàng không của bạn có bộ phận kiểm tra đặc biệt cho các nhóm từ 10 người trở lên.

 • Đăng kí sớm

  Bạn có thể đăng ký sớm hơn 2 giờ trước khi chuyến bay khởi hành

 • Tự làm thủ tục

  Tự làm thủ tục có thể thực hiện trước 3 giờ trước chuyến bay của bạn.

Click để xem chi tiết
Giờ mở quầy thủ tục   Hãng Hàng không/ Phục Vụ Mặt Đất